fbpx

Facebook stylist játékszabályzat

Játékszabályzat

Stylist nyereményjáték

2023.1. A játék neve és szervezője

Stylist nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték (Játék) szervezője a „HÁDA-1”  Ipari és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 4493 Tiszakanyár, Kölcsey u. 12., cégjegyzék száma: Cg.15-09-070099) (Szervező).

A Játékot a Szervező a https://www.facebook.com/hada.hu/ Facebook oldalán keresztül bonyolítja.


2. A Játékban részt vevő személyek:

A Játékban részt vehet minden Facebook felhasználó természetes személy, (a továbbiakban: Játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban a HÁDA-Cégcsoport /”HÁDA” Kft., „HÁDA-1” Kft.,/ munkavállalói, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


3. A Játék menete:

Azok a játékosok, akik a https://www.facebook.com/hada.hu/ címen elérhető, nyereményjátékhoz tartozóként megjelölt posztban az ott szereplő feltételnek eleget tesz a megadott határidőn belül, részt vesznek a játékban és bekerülnek a sorsolásba.

Az a játékos, aki a Játékban már nyereményben részesült, a továbbiakban már nem jogosult nyereményre.


4. A játék időtartama:

A Játék időtartama: az adott posztnál meghatározott időtartam.

A nyereményeket a Lebonyolító sorsolja ki a játékkör lezárásának napján. 


5. Nyeremények, nyertesek:

A Játék nyereményeit a „HÁDA-1” Kft. ajánlotta fel.

Két típusú játékot szervez a „HÁDA-1” Kft., melynek során két típusú nyeremény lehet:

  1. 5.000 Ft értékű Háda vásárlási utalvány, vagy
  2. 10.000 Ft értékű Háda vásárlási utalvány és ingyenes styling /nyeremény pontos megnevezése/

A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatóak.

A Játékban pótnyertest hirdetünk, amennyiben 5 munkanapon belül a nyertes megkeresésünkre nem válaszol.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • ha a Megbízott megkeresésére 5 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy komment válasz formájában a kapcsolatot;
  • ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.
  • egyértelműen bizonyítható, hogy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
  • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.


6. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel a kapcsolatfelvétel Facebook bejegyzésben való megjelöléssel, komment vagy komment válasz formájában zajlik, amely megkeresésre ők 5 munkanapon belül privát Facebook üzenetben kötelesek visszajelezni. A nyeremény átvételének részletei Facebook privát üzenetben kerülnek egyeztetésre. Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem jelzi, hogy nyereményére igényt tart és nem kezdi meg az egyeztetést annak átvételéről, úgy Szervező jogosult a díj átadását megtagadni.

A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a „HÁDA-1” Kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. A Szervező a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét és fotóját – mint a Játék nyertesét – a Szervező a HÁDA-1 Kft. Facebook közösségi oldalán közölje.


7. Egyéb rendelkezések

A nyereményjátékot és a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a „HÁDA-1” Kft. számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

Szervező fenntartja játékszabályzat változtatásának jogát.

2023.01.02.

„HÁDA-1” Kft.