Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) A „HÁDA-1” Ipari és  Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4493 Tiszakanyár, Kölcsey u. 12., cégjegyzékszám: 15-09-070099; cégjegyzéket vezető bíróság: Nyíregyházi Törvényszék cégbírósága, adószáma: 13554585-2-15., elérhetőségek: utalvany.ugyfelszolgalat@hadakft.hu, 06 45-549-500, továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott „Ajándékkutalvány és Vásárlási utalvány” szolgáltatást igénybe vevő személyek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 1. MEGHATÁROZÁSOK

A jelen ÁSZF-ben nagy kezdőbetűvel használt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Ajándékutalvány, Vásárlási utalvány: A Kibocsátó által előállított, különböző címletekben megvásárolható nem névre szóló, egyedi azonosító jelekkel ellátott kartonkártya, amelynek mindenkori birtokosa az Érvényességi Időn belül, a Kibocsátási Érték erejéig jogosult az Elfogadóhelyeken forgalmazott termékek vételárát kiegyenlíteni.

Egyenleg/Címlet/: Az a mindenkori összeg, amelynek az erejéig az Ajándékutalvány és Vásárlási utalvány mindenkori birtokosa jogosult az Ajándékutalvánnyal és Vásárlási utalvánnyal a kibocsátó által forgalmazott termékek vételárát kiegyenlíteni.

Elfogadóhely: A Kibocsátó által üzemeltett magyarországi kiskereskedelmi üzlethálózat, melyek jogosultak és kötelesek az erre irányuló szerződés időtartama alatt az Ajándékutalványok és Vásárlási utalványok beváltására. Az Elfogadóhelyek listája: https://www.hada.hu/ajandekutalvany/

Értékesítési Helyek: Az Ajándékutalványokat és Vásárlási utalványokat az alábbi értékesítő helyeken lehet megvásárolni:

Az Ajándékutalványokat:

Érvényességi Idő: Az aktiválás napjától számított 365 napos időszak, amíg az Ajándékkártya és a Vásárlási utalvány felhasználható.

Aktiválás:

 • A Kibocsátó által üzemeltetett üzlethálózat értékesítési helyein a vételár kiegyenlítésével egyidejűleg, az erre szolgáló elektronikus felületen keresztül az egyedi vonalkóddal ellátott kártya leolvasásra és ezáltal aktiválásra kerül,
 • A Postai Elfogadóhelyeken történő vásárlás esetén a vételár kiegyenlítését követő 24 óra után kerülnek aktiválásra az Ajándékutalványok, amelyek ezen időponttól felhasználhatók.
 • A Vásárlási utalvány az adott nyereményjátékban a nyertes részére már aktivált állapotban kerül átadásra, átvételt követően azonnal felhasználható.

Kártyabirtokos: Az a személy, akinek az Ajándékkártya, vagy a Vásárlási utalvány a birtokában van.

Kibocsátó: „HÁDA-1” Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4493 Tiszakanyár, Kölcsey u. 12., cégjegyzékszám: 15-09-070099).

Kibocsátási Érték: Az Ajándékutalvány, vagy Vásárlási utalvány előre meghatározott fix értéke, amely teljes egészében felhasználható valamennyi Elfogadóhelyen.

Ügyfél vagy Vevő: Aki saját vagy harmadik fél részére az Értékesítési Helyeken az Ajándékutalvány, vagy Vásárlási utalványt megvásárolja és a Kibocsátási Értéket, mint vételárat megfizeti.

Weboldal: jelenti a „www.hada.hu/ajandekutalvany” alatt elérhető weboldalt.

 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Kibocsátó által Magyarország területén kibocsátott valamennyi Ajándékutalványra és Vásárlási utalványra, továbbá az Ajándékutalvánnyal és Vásárlási utalvánnyal összefüggő valamennyi kereskedelmi ügyletre.

2.2. Az Ajándékutalvány és Vásárlási utalvány szolgáltatást igénybevételére a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon van lehetőség.

2.3. Az Ajándékutalvány és Vásárlási utalvány szolgáltatást igénybe venni bárki jogosult, aki az Ajándékutalványt, vagy Vásárlási utalványt az Értékesítési Helyek valamelyikén megvásárolja, annak ellenértékét kifizeti.

2.4. A Felek közötti szerződés az Ajándékutalvány, vagy Vásárlási utalvány ellenértékének megfizetésével jön létre.

2.5. Ügyfélszolgálat: „HÁDA-1” Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyfélszolgálata

Ügyfélszolgálat kizárólag telefonon, illetve e-mailben elérhető az alábbiak szerint:

– e-mail: utalvany.ugyfelszolgalat@hadakft.hu

– telefon:  06 45-549-500

A telefonos ügyfélszolgálat elérhető: H-P 9:00-17:00

2.6.  A Kibocsátó részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai: NLG Systems Bt.

Cím: 2135 Csörög, Homokbánya u. 26.

Szerverterem: 1132 Budapest, Victor Hugó utca 18-22.

Cégjegyzékszám: 13-06-063659

Adószám: 21880106-2-13

 1. Ajándékutalvány és Vásárlási utalvány megvásárlása

3.1. Az Ajándékutalvány megvásárolható:

 • postai értékesítési helyeken: 5.000 Ft-os és 10.000 Ft-os címletekben,
 • a Kibocsátó kiskereskedelmi üzlethálózatában: 2.000 Ft-os és 5.000 Ft-os címletekben.

3.2. Az Ajándékutalvány értékének kiegyenlítése készpénzes és bankkártyás fizetéssel lehetséges.

3.4 Az Ügyfél és az Ajándékutalvány esetében  annak vételárának kiegyenlítésével, a Vásárlási  utalvány esetében annak átvételével egyidejűleg a jelen Általános Szerződési Feltételeket  elfogadja.

 1. Ajándékutalvány és a Vásárlási utalvány aktiválása, felhasználása

4.1. Amennyiben az Ajándékutalványt az Ügyfél a Kibocsátó kiskereskedelmi üzlethálózatában vásárolja meg, úgy az adott üzlet alkalmazottja a vételár kiegyenlítésével egyidejűleg aktiválja és az Ajándékutalvány azonnal felhasználható.

4.2. Amennyiben az Ajándékutalványt az Ügyfél a jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt postai értékesítési helyeken vásárolja meg, úgy a vételár kiegyenlítését követő 24 órán belül kerül sor az aktiválásra, az aktiválást követően az Ajándékutalvány felhasználható.

4.3. A Vásárlási utalvány az adott nyereményjátékban a nyertes részére már aktivált állapotban kerül átadásra, átvételt követően azonnal felhasználható.

4.4. Aktiválást, illetve átvételt követően az Ajándékutalvány és a Vásárlási utalvány a Weboldalon feltüntetett Elfogadóhelyeken beváltható. A beváltásra – tekintettel arra, hogy a Kibocsátó nem névre szóló utalványokat forgalmaz –a mindenkori Kártyabirtokos jogosult. Az Ajándékutalványon, vagy Vásárlási utalványon feltüntetett pénzösszeg erejéig a Kártyabirtokos jogosulttá válik az adott Elfogadópartner(ek) termékeinek megvásárlására minden további fizetési kötelezettség nélkül. Az Ajándékutalványon és Vásárlási utalványon feltüntetett teljes összeg egy vásárlás alkalmával használható fel, az Ajándékutalványon és Vásárlási utalványon feltüntetett összegből vásárlás során fel nem használt összeg a Kártyabírtokos részére nem fizethető ki, az Ajándékutalvány és Vásárlási utalvány pénzre át nem váltható. A vásárlást követően az adott Ajándékutalványt és Vásárlási utalványt újból felhasználni nem lehet. Az Ajándékutalvánnyal és Vásárlási utalvánnyal banki művelet végezni nem lehet.  Az Ajándékutalványon és Vásárlási utalványon lévő pénzösszeg az aktiválástól számított 365. napig használható fel. Ezen időtartamot követően az Ajándékutalványon és Vásárlási utalványon lévő pénzösszeg levásárlására, illetve Kibocsátó általi visszautalására nincs mód. Az Ajándékutalvány és Vásárlási utalvány felhasználási ideje nem hosszabbítható meg.

 1. Ajándékkártya letiltása

Elveszett vagy ellopott Ajándékutalvány vagy Vásárlási utalvány letiltása emailben az utalvany.ugyfelszolgalat@hadakft.hu címen, vagy az ügyfélszolgálat telefonszámán keresztül lehetséges 06 45-549-500

 

 1. Termékszavatosság, jótállás

6.1. Az Ügyfél által kezdeményezett jogérvényesítés minden esetben (kivéve ha az a 6.2. pont szerint a Kibocsátó felelőssége fennáll) az Ügyfél és az Elfogadóhely között lehetséges, melyben a Kibocsátó az Ügyfél kérésére közvetítő szerepet vállalhat.

6.2. Kibocsátó kizárólag azért vállal felelősséget, hogy az Ajándékutalvány, vagy a Vásárlási utalvány a weboldalon megjelölt Elfogadóhely(ek)nél, az ott meghatározott feltételekkel és módon beváltható, azt az Elfogadóhely elfogadja. Kibocsátó felelőssége nem terjed ki az Ügyfél és a Magyar Posta Zrt. által megjelölt Elfogadóhelyek között létrejött jogviszonyért. Kibocsátó nem vállal felelősséget az Ügyfél és a Magyar Posta Zrt. által kijelölt Elfogadóhely között létrejött jogviszonyból (szerződésből) eredő követelésekért, a szerződés teljesítéséért, annak módjáért, a szerződés tárgyáért, a szerződő felek személyéért. Ebből a jogviszonyból (szerződésből) eredően kártérítési felelősség Kibocsátót nem terhelheti.

 1. Panaszkezelés

Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az alábbi e-mail címen teheti meg:
utalvany.ugyfelszolgalat@hadakft.hu

A Kibocsátó panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

7.1. Panaszkezelés

Panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Kibocsátó megvizsgálja, és vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Kibocsátó elektronikus úton értesíti.

A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Kibocsátó vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja.

A Kibocsátó válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira. A Kibocsátó tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el. A Kibocsátó törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.

7.2. Panasznyilvántartás

A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Kibocsátó az Ügyféltől:

Ügyfél neve;
Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe;
Ügyfél telefonszáma;
értesítés módja;
panasszal érintett szolgáltatás cikkszáma, vagy egyéb azonosító száma;
panasz leírása, oka;
Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye;
a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata;
a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A Kibocsátó a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat Az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az írásbeli panaszokat, továbbá az azokra adott válaszokat a Kibocsátó öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat a Kibocsátó leselejtezi/törli.

A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Kibocsátó.

7.3.  Jogorvoslat

Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen, vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Név: Mátyus Mariann
E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Név: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Név: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Dékány László, Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Név: Kirst László
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Név: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-749
Fax száma: (52) 500-720
Név: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Név: Pintérné Dobó Tünde
E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Név: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Név: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Név: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 311-750
Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Név: Mátyás Tibor
E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Név: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Név: Dr. Óvári László
E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Név: dr. Koczka Csaba
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. Szerződő felek megállapítják, Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Ügyfél és a Kibocsátó viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Szerződő Felek az Ügyfél által indított perekben értékhatártól függően kikötik a Kisvárdai Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét, ugyanakkor a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján az Ügyféllel szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Ügyfél) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 1. Egyebek

8.1. Az Ajándékutalvánnyal, vagy Vásárlási utalvánnyal megvásárolható termékek nagy körültekintéssel kiválasztott magyarországi helyszíneken, a Kibocsátó által üzemeltetett Elfogadóhelyek által és a 1. pontban meghatározott Postákon kerülnek értékesítésre. A Kibocsátó az Ajándékutalvánnyal, vagy Vásárlási utalvánnyal igénybe vehető termékek folyamatos bővítésére törekszik. Az Ajándékutalvánnyal, vagy Vásárlási utalvánnyal igénybe vehető termékek és szolgáltatások színvonaláért a Kibocsátó nem tartozik felelősséggel. Minden az adott Elfogadóhely saját szabályaival és feltételeivel működik. Ezeket minden ott tartózkodónak figyelembe kell vennie.

8.2. A Kibocsátó Weboldalán megadott minden időtartam tájékoztató jellegű. Kérjük, saját érdekében, a felesleges várakozás elkerülése végett időpont egyeztetéssel, nyitva tartással, valamint a szolgáltatás részleteivel kapcsolatos egyeztetés céljából lépjen közvetlen kapcsolatba az adott Elfogadóhellyel.

8.3. A Weboldalon és a promóciós anyagokban feltüntetett képek illusztrációk, melyek valósak, de esetenként kis mértékben eltérhetnek a helyszíni körülményektől.

8.4. A Kibocsátó szívesen fogad az Ajándékutalvánnyal, vagy Vásárlási utalvánnyal kapcsolatos visszajelzéseket. Amennyiben bármilyen probléma merülne fel a vásárlás időtartama alatt, kérjük, még a helyszínen forduljon az Elfogadóhelyen lévő illetékes személyhez, és kérjen segítséget!

8.5. A Weboldalon, az Ajándékutalványon, vagy Vásárlási utalványon és egyéb promóciós anyagokban feltüntetett szövegek, képek és illusztrációk szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezek engedély nélküli másolása, rendeltetésüktől eltérő felhasználása szigorúan tilos.

8.6. A Kibocsátó az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás nyújtása és az ezzel kapcsolatos a Kibocsátó szerződéses jogainak és kötelezettségeinek teljesítése, látogatottsági statisztikák készítése, azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása.

A Kibocsátó az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Kibocsátó alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Kibocsátó az Ügyfél adatainak kezelésekor Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletének rendelkezései szerint jár el.

8.7. A Kibocsátó adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata itt érhető el: https://www.hada.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

8.8. A Kibocsátó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

8.9. Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé teheti meg.

Kisvárda, 2019. november

„HÁDA-1” Ipari és Kereskedelmi

Korlátolt Felelősségű Társaság

Kibocsátó